Politiek & Maatschappij
Typography

Den Haag, laat je ballen zien

030Utrecht Maatschappij – Utrecht bereikt zo langzamerhand de grens voor daklozen maar het aantal blijft maar toenemen. Maar ook gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kampen met deze steeds verder toenemende aantallen. Het wordt tijd dat de koppen bij elkaar worden gestolen om onderzoek te doen naar fundamentele oplossingen. De steden vragen het Rijk dan ook om hulp om deze tijding te keren. Wat een dramatische tijdingen! Wat een ellende voor een land waarin nog steeds wordt gepretendeerd dat de economie hoogtij viert en dat het sociale opvang-netwerk zo goed is geregeld.

De vier grote steden melden aan minister-president Mark Rutte, minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, Nederlands politica van de Democraten 66, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III, dat de grens nu echt is bereikt en dat er daadwerkelijk eens echt iets wordt gedaan aan dit probleem. De afgelopen tien jaar is het aantal mensen dat geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd heeft, gestegen naar ongeveer 40.000. Wat een verontrustende cijfers!

Meer beschikbare woningen
Een oplossing kan natuurlijk zijn dat er meer woningen ter beschikking worden gesteld voor de opvang van het toenemende aantal daklozen. Maar, dat kost allemaal geld en de grote steden claimen dat zij onvoldoende financiële middelen hebben om het daklozenprobleem een halt toe te roepen.

Belemmerende langere wachttijden
De grote steden kampen verder ook nog eens met steeds langere wachttijden voor een woning, hetgeen alleen maar bemoeilijkend en remmend werkt. Het wordt zo langzamerhand tijd dat deze belemmerende wetgeving eindelijk eens structureel wordt aangepast en opgelost. Als er geen afdoende landelijke maatregelen worden getroffen om het toenemend aantal daklozen een halt toe te roepen, dan is het einde niet in zicht en zal het aantal alleen maar blijven stijgen.   

103 bedden
In Utrecht zijn sinds kort 103 bedden waar daklozen de nacht kunnen doorbrengen. Dat is inclusief de extra 15 bedden die de gemeente Utrecht de afgelopen zomer al eerder ter beschikking stelde aan de Stadhuisbrug/Koningin Wilhelminalaan. Maar het aantal is sowieso niet toereikend en dus moeten mensen soms worden geweigerd, terwijl ze wel recht hebben op een nachtopvang.

Den Haag, laat je ballen zien
Een zeer onwenselijke situatie waaraan een halt moet worden toegeroepen. Of de minister-president en de verdere Haagse bestuurders gehoor zullen geven aan de oproep van de grote gemeenten om daadwerkelijk met fundamentele oplossingen te komen, is vooralsnog een vraag.
Dat er echter iets aan de daklozenopvang moet gebeuren, staat buiten kijf. Dus Den Haag, laat je ballen zien en doe hier iets aan!

Mediamarkt

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

09 december 2019

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Greenchoice

Advertentie