Politiek & Maatschappij
Typography

030 Utrecht Maatschapij – Vanaf januari 2020 kunnen bewoners van Utrecht zelf beslissen of ze reclame en huis-aan-huisbladen in hun brievenbus willen ontvangen. Daarvoor heeft men een ja-ja-sticker in het leven geroepen.

Huidige beleid
Tot op heden kan men met behulp van een sticker aangeven of men wel of geen foldermateriaal in de bus wil ontvangen. Bij een ‘nee-nee-sticker’ ontvang je niets meer en bij een ‘nee-ja-sticker’ geeft men te kennen deze informatie juist wel te willen ontvangen. Ca 48% van de Utrechtse huishoudens heeft géén sticker, 24% heeft een ‘nee-ja-sticker’ en 28% een ‘nee-nee-sticker’. Verder heeft men de mogelijkheid om je via ‘Postfilter’ volledig te laten uitschrijven voor ontvangst van geadresseerde reclamepost.

Toekomstig beleid
In het nieuwe systeem dat op 1 januari 2020 doorgang vindt, moeten bewoners middels een ‘ja-ja-sticker’ op hun brievenbus aangeven dat men graag ongeadresseerd drukwerk en huis-aan-huisbladen wil ontvangen. Toch blijven ook de ‘nee-ja-sticker’ en de ‘nee-nee-sticker’ , waarbij de ‘nee-nee-sticker’ dezelfde betekenis als helemaal geen sticker. De ‘ja-ja-sticker’ is vanaf 1 december a.s. te verkrijgen op het Stadskantoor en op de verschillende wijkbureaus.

Waarom een nieuw stickerbeleid?
Het nieuwe beleid is gebaseerd op een milieumotie van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de ChristenUnie. Enige maanden geleden is het uitgewerkte plan aangenomen in de gemeenteraad.  Het doel is besparing van papier, inkt en brandstof nodig voor productie en verspreiding van grote hoeveelheden, en soms ook ongewenst  drukwerk. Uit een enquête blijkt dat veel bewoners geen ‘ja-ja-sticker’ zullen nemen, zodat ongewenst drukwerk met veelal overtollig veel veredelde reclame, niet meer wordt bezorgd. Uit diezelfde enquête blijkt dat ca 39% ongewenst drukwerk direct in de prullenbak gooit. Met het nieuwe beleid kan jaarlijks ongeveer 2 miljoen kg papier (zo’n 13 kg per adres) worden bespaard.

Doodsteek voor adverteerders
Als er geen huis-aan-huisbladen en andere ongewenst foldermateriaal meer wordt bezorgd, is dat een forse tegenvaller voor de kleinere lokale adverteerders die zich geen grote advertenties in grote bladen kunnen veroorloven. Het is ook de doodsteek voor de huis-aan-huisbladen zelf die tenslotte voor het overgrote deel afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten. In Amsterdam werd echter in 2018 de ja-ja-sticker ingevoerd maar heeft alleen betrekking op reclamedrukwerk. Utrecht heeft besloten dit beleid te volgen, maar gaat met haar nieuwe beleid dus nog een forse stap verder dan in Amsterdam.De gemeente isvan mening dat veel informatie online te vinden is en dat zij met dit nieuwe beleid een forse bijdrage levert aan het milieu.

Uitzonderingen
De gemeente maakt wel een uitzondering voor puur informatieve berichten die van belang zijn voor de diverse wijken en waar de bevolking geïnformeerd dient te worden over bijvoorbeeld lokale werkzaamheden, berichten van energiebedrijven, wijkkranten die geen winstoogmerk hebben en politieke of religieuze pamfletten. Die mogen gewoon nog in de bus van elke Utrechtenaar belanden.

Runners Date

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

24 september 2021

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Razendsnel in huis

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen